Друк
Четвер, 13 вересня 2018, 09:41

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
Виноградівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

11202084 505443799603645 8427633595466017162 n90300
вул.Миру, 43, м.Виноградів, Закарпатська обл.
Тел.: (03143) 2 12 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Графік роботи:
Понеділок – п'ятниця:
з 8.00 до17.00 год.
Обідня перерва:
з 12.00 до 13.00 год.

Прийомні дні:
Вівторок, четвер:
з 8.00 по 17.00 год. за к.ч.

Начальник архівного відділу:
ГОЛОВНИЧ Тетяна Іванівна

Провідний інспектор архівного відділу:
ПЕТРІНКО Тетяна ВасилівнаЗберігання кадрових документів в установах, підприємства організаціях району всіх форм власності

До архівного відділу звертаються керівники реорганізованих або ліквідованих суб’єктів господарської діяльності з питань передавання документів на подальше зберігання.

Документи з особового складу фіксують службово-трудові та інші соціальні відносини установ, організацій, підприємств з їхніми працівниками і підлягають зберіганню 75 років.

До документів з особового складу належать накази (розпорядження) про прийом, переміщення, звільнення, заохочення працівників або інші документи, що замінюють накази (контракти, трудові договори), особові справи, картки працівників, особові рахунки або розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати, акти розслідування нещасних випадків на виробництві.

Обов’язки керівника установи - забезпечення збереження повного складу цих документів та видавання довідок для оформлення пенсій, копій, витягів з наказів про підтвердження трудового стажу.

Порядок передавання й подальшого користування документами установи після її реорганізації або ліквідації передбачається в наказі, іншому розпорядчому акті або рішенні зборів членів трудового колективу про реорганізацію чи ліквідацію установи.

Передавання документів установи, що ліквідується, входить до обов’язків ліквідаційної комісії, створеної для передавання справ і майна.

Згідно затвердженого порядку при реорганізації організації з передачею її функцій іншій установі (правонаступнику), остання приймає за актом незавершені діловодством справи організації, що реорганізується і повністю її архів.

Якщо функції установи, що реорганізовується передаються декільком іншим установам, її архівні справи, віднесені до Національного архівного фонду (справи постійного зберігання згідно номенклатури справ установи), передаються в упорядкованому стані відповідному державному архіву (трудовому архіву), а архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися, передаються її органу вищого рівня відповідної області.

Документи, незакінчені в діловодстві, а також документи з особового складу передаються установам наступникам ліквідованої установи за належністю.

При ліквідації організації без передачі її функцій іншим організаціям (без правонаступника) документи з особового складу передаються в упорядкованому стані у вищестоячу організацію. Якщо такої на території області немає, документи передаються до архівної установи (трудового архіву).

У випадку банкрутства установи передавання її документів для подальшого зберігання здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про банкрутство» з подальшими змінами до нього.

Під час реорганізації або ліквідації установи кошти на упорядкування передбачаються в кошторисі комісії, створеної для реорганізації або ліквідації установи.

Слід відмітити, що кадрова документація зберігається в установі, підприємстві, органіцації до повної її лівкідації і в архівні відділи достроково не передається. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» архіви повинні приймати на зберігання документи постійного терміну зберігання установ району Списку №1 формування документів Національного архівного фонду/

Законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за недбале зберігання, самовільне знищення документів, терміни зберігання яких не закінчилися. Тому зберігати документи з особового складу в повному обсязі-обов’язок керівників підприємств і організацій, як перед державою, так перед тими, хто свої роки життя віддав праці на них

 

Начальник архівного відділу

Виноградівської районної державної адміністрації                                                   Т.Головнич


 

Першого лютого  відбулось розширене засідання колегії держархіву, на якому розглядалось питання: «Про підсумки роботи державних архівних установ області у 2017 році та пріоритетні завдання на 2018 рік.

Упродовж звітного періоду відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні важливого питання забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України.

Архівному відділу Тячівської райдержадміністрації надано додатково приміщення площею 105 кв. м. в якому зроблено поточний ремонт і закуплено 432 пог. м. стелажного обладнання, виділено кошти у сумі 65 тис. грн. для придбання архівних коробок, офісних меблів, стрічкових жалюзів.

В архівному відділі Свалявської райдержадміністрації зроблено поточний ремонт робочого кабінету площею 18 кв. м. та придбано офісні меблі й багатофункціональний принтер.

Протягом 2017 року в архівному відділі Мукачівської міської ради штатна чисельність працівників збільшилась на одну одиницю. Загальна кількість працівників складає чотири особи, що значно покращує продуктивність роботи відділу, а також для працівників відділу придбано два комп'ютери та сканер.

Архівними відділами Виноградівської та Воловецької райдержадміністра-цій закуплено архівні коробки для картонування документів.

На підставі підписаної інвестиційної угоди між Угорщиною та Закарпаттям, в рамках Східного партнерства ЄС проводиться реконструкція будівлі держархіву в м. Берегові. Протягом 2017 р.: замінено чотири вікна, троє дверей. Проведено ремонт робочих кабінетів із заміною електромережі: №2 – 24,3 кв. м.; №9 – 21,7 кв. м.; №11 – 23,7 кв. м.; коридор 22 кв. м., а також зроблено ремонт двох архівосховищ загальною площею 148,8 кв. метрів.
В рамках Програми забезпечення збереженості документів встановлено 528 пог. м. металевих стелажів системи Dexion Salgo та отримано засоби, необхідні для забезпечення збереженості документів. Зокрема: 2 осушувача повітря, інструменти і витратні матеріали для реставрації архівних документів, а також 3500 коробок з безкислотного картону для зберігання документів.

Нині в області триває процес створення єдиної системи архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до НАФ, але є необхідними для соціального захисту громадян. Станом на 01.01.2018 р. в області діє 40 трудових архівів, ще 2 перебувають у процесі організації діяльності. При міських радах створено 2 трудові архіви, при районних радах 4, при сільських та селищних радах 34. Юридичними особами є 5 трудових архівів. За звітній період утворено трудовий архів: при Великоберезнянській селищній раді.

Загальна площа архівосховищ трудових архівів становить 919 кв. м., на обліку в цих архівних установах нараховується 68286 од. зберігання. Упродовж 2017 р. працівниками трудових архівів виконано 5740 запитів громадян з соціально-правових питань, що на 1112 більше, ніж у 2016 році.

За інформацією начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад упродовж звітного періоду з місцевого бюджету профінансовано трудові архіви області у сумі 1 млн. 441 тис. гривень.

Тривають роботи зі створення трудових архівів у Іршавському та Хустському районах.

Архівні установи області виконали завдання з комплектування всіма видами документів. На постійне зберігання прийнято 7314 од. зб. управлінської документації та 2667 од. зб. документів з особового складу від ліквідованих підприємств, установ і організацій.

З метою поліпшення умов зберігання документів НАФ у минулому році держархівом закартоновано і перекартоновано 52204 од. зб., архівними відділами 4684, працівниками архівних установ області проведено ремонт документів з паперовою основою на 19459 арк., оправлено та підшито 2237 од. зберігання. Під час проведення перевіряння наявності документів перевірено 24424 од. зберігання. Важливий напрям архівної роботи – створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ. Архівними установами області удосконалено і перероблено описів управлінської документації на 1452 од. зберігання.
На засіданнях ЕПК держархіву та ЕК архівних відділів у минулому році схвалено: описів справ на управлінську документацію 26577 од. зб., описів справ на документи особового походження 23 од. зб.; погоджено: описів справ з особового складу 9687 од. зб., номенклатур справ 154, інструкцій з діловодства 53, положень про експертні комісії 50, положень про архівний підрозділ 54.

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловодства та організації зберігання документів в архівних підрозділах установ-джерел формування НАФ. Працівниками відділу формування НАФ та діловодства, начальниками архівних відділів проведено 49 комплексних, 48 тематичних та 35 контрольних перевірок служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів.

З метою підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, членів експертних комісій підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, працівниками архівних установ області проведено 19 семінарів, загалом у семінарах взяло участь 373 слухачі. Популяризації діяльності архівних установ сприяє активна взаємодія із засобами масової інформації. Так, у 2017 році підготовлено та проведено: 7 радіопередач, 8 телепередач, на сторінках періодичної преси опубліковано 27 документальних публікацій. Слід відзначити активну співпрацю із засобами масової інформації начальників архівних відділів: Іршавської райдерж-адміністрацій та Ужгородського міського архівного відділу.

Загальна кількість підготовлених і проведених архівними установами виставок копій архівних документів становить 71, у тому числі держархівом організовано і проведено 27 виставок. Активну виставкову роботу проводили також архівні відділи Великоберезнянської, Іршавської та Мукачівської райдержадміністрацій. Подальшого розвитку дістала нова форма виставкової діяльності – Інтернет - виставки. На сьогодні на офіційному веб-сайті держархіву функціонує 10 он-лайнових виставок.

У читальних залах держархіву в минулому році працювало 357 дослідників, у тому числі 33 іноземних, для користувачів читальних залів видано 13162 справи, а в архівних відділах у читальних залах працювало 24 дослідника, яким видано 847 справ. Протягом 2017 року до держархіву надійшло 5977 запитів від юридичних та фізичних осіб. А всіма архівними установами області за звітний період виконано 19757 запитів. Всі запити виконано у встановлені законодавством терміни.

У минулому році міжнародна діяльність архіву була спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних держав, проведено ряд міжнародних зустрічей, переговорів та взято участь у багатьох міжнародних конференціях, семінарах й інших заходах, що проводилися у рамках міжнародного співробітництва:

Працівники держархіву взяли участь у 32 іміджевих заходах (прес-конференції, брифінги, відкриття документальних виставок, виступи на радіо та телебаченні).

Директором архіву за дорученням керівництва Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради, за багаторічну й сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток архівної справи та за результатами роботи року,нагороджено :

Грамотою обласної ради – Дзямко Наталію Іванівну, начальник архівного відділу Свалявської райдержадміністрації.

Оголошена Подяка обласної ради:

Олексієнко Оксані Анатолівні, зав. архівного сектору Міжгірської райдержадміністрації;

Куташі Розалії Йожефівні, провідний архівіст відділу забезпечення та використання інформації документів;

Лукачині Антоніні Іванівні, провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства.

Нагороджено Почесною Грамотою Закарпатської обласної державної адміністрації – Тернинко Михайла Івановича начальник архівного відділу Іршавської райдержадміністрації.

Оголошено Подяку голови Закарпатської обласної державної адміністрації – Головнич Тетяні Іванівні начальнику архівного відділу Виноградівської райдержадміністрації.


 

Архіви – це унікальні хранителі "пам'яті людства", державні центри зосередження документальних пам'ятків історії, науки і культури. Вони відіграють значну роль, являючи собою продукт цивілізації, засіб збереження знань, інформації про все, що напрацьовано за час існування людства, є невід'ємною складовою владної структури кожної правової держави та обов'язковим елементом інформаційного суспільства.

18741399 246041732543966 174662738 n IMG 1794

Архів заснований на збереженні та використанні інформаційних носіїв. На сьогоднішній день це є альтернативним способом збереження даних, а також їх захисту від знищення. Надаючи свідчення подій і справ людства, архіви сприяють ефективному управлінню, захищають права особи, організацій, держави.
Одним із елементів культури людства є його прагнення зрозуміти історичний процес – відновити все те, що було в минулому, спрогнозувати та спробувати передбачити, що буде в майбутньому. В цьому плані важливого значення набуває розуміння цінності історичного джерела.

Досвід минулих поколінь є важливим не тільки для історичної пам'яті, а й для вирішення практичних поточних питань повсякденності. Наявність архівних матеріалів допомагає в розвитку широкої групи наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи а також людина - соціальна особа, особистість, як Суб'єкт і Об'єкт суспільних зв'язків і відносин.

Функції щодо збереження і використання архівних даних (історичного джерела), накопичених людством протягом своєї діяльності, а також їх захисту від втрати, знищення і пошкодження виконують архіви України.

Гарантуючи громадянам право на доступ до офіційної інформації і на пізнання власної історії, архіви є фундаментом демократії, відповідальності перед суспільством.

Основні завдання архівного фідділу
- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою на території району;
- забезпечення поповнення Національного архівного фонду України документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації;
- координація діяльності державних органів влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства;
- задоволення потреб громадян соціально-правового характеру;
- забезпечення діяльності ЕК (експертної комісії) архівного відділу щодо проведення експертизи цінності документів юридичних осіб (установ, підприємств, організацій району) що перебувають у зоні комплектування Національного архівного фонду України.

Історія заснування архівного відділу
Севлюшський окружний архів створено в 1947 році. В процесі своєї діяльності - перейменований в районний державний архів.
З 1947 року до 1961 року архів входив до системи Міністерства внутрішніх справ УРСР.
З 1961 року по 1991 рік районний державний архів підпорядкований виконавчому комітету Виноградівської районної Ради народних депутатів і архівному відділу Закарпатського облвиконкому.
З 1991 року по 1994 рік – Виноградівський районний державний архів підпорядкований виконавчому комітету Виноградівської районної Ради народних депутатів і Державному архіву Закарпатської області.
З 1994 року архів в ходить в структуру Виноградівської райдержадміністрації.
З 1996 року районний державний архів перейменовано в архівний відділ Виноградівської райдержадміністрації.

Керівники архіву
З 1947 року до 1961 року при Міністерстві внутрішніх справ УРСР: Невицький В.Ю., Хвостик І.М., Собослай П.І., Квак Е.І., Фірцак Г.Ю., Палько Ю.А.
З 1961 при: Виноградівській районній Раді народних депутатів; виконавчому комітеті Виноградівської районної Ради народних депутатів; Виноградівській районній державниій адміністрації: Жеребак Г.П. (1965-2000рр.); Ковач А.А. (2000-2005рр.); Данилюк І.І. (2005-2008рр.); Боршош М.В. (2008-2014рр.), Головнич Тетяна Іванівна - з 23 січня 2014 року.

Діяльність архівного відділу
Архівний відділ є структурним підрозділом Виноградівської районної державної адміністрації – має статус юридичної особи, зареєстрований в Единому державному реєстрі підприємств, організацій України - Свідоцтво про державну реєстрацію у Державній реєстраційній службі України: Серія АОО №848266.
Архівний відділ знаходиться в будівлі «Будинку побуту» по вул. Миру, буд 43. Примішення відділу (робочі кімнати і архівосховища) розташовані на 3 і 5 поверхах.

В архівному відділі Виноградівської райдержадміністрації знаходиться 121 фонд в яких зберігається 52932 од. зб., крайні дати архівних документів 1946-2014 роки.

У відділі діє ЕК (експертна комісія) основними завданнями якої є розгляд, схвалення і подання до ЕПК (експертно-перевірної комісії) державного архіву Закарпатської області: списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі - НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу; описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу; актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

На особливому контролі архівного відділу стоїть питання розвитку архівної справи у Виноградівському районі і створення належних умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду України.


 Мережа трудових архівів Виноградівського району

На особливому контролі Виноградівської райдержадміністарції є робота з розвитку мережі трудових архіві на території Виноградівського району. Утворення даних установ дає можливість належно зберігати документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих, реорганізованих підприємств, або підприємств, що знаходяться на стадії ліквідації і забезпечити соціальний захисту інтересів і прав громадян які в них працювали.

На даний час, на території Виноградівського району у стадіїї ліквідації перебувають: ТзОВ Агрофірма «Прикордонник» с.Пийтерфолво (колишній колгосп «Прикордонник» і СГВК «Світанок» с.Чепа (колишній колгосп ім.Кірова). Документи з основної діяльності даних підприємств передані на державне зберігання в архівний відділ Виноградівської райдержадміністрації за періоди з 1960 по 2000 роки.

З прийняттям у березні 2003 року Верховною Радою України змін до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які визначили, що зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду, юридичних і фізичних осіб на відповідній території – це самоврядні повноваження виконкомів місцевих рад. У відповідності до даного законодавства сільськогосподарські підприємства, що перебувають у стадії ліквідації, зобовязані упорядкувати і передати документи, утворені протягом їх діяльності, на державне зберігання до органів місцевого самоврядування, на території яких діяло підприємство.

У зв'язку з чим Виноградівською райдержадміністрацією спільно з керівниками Пийтерфолвівської і Чепівської сільських рад вирішено питання щодо утворення трудових архівів при сільських радах з метою забезпечення належної збереженості документів з кадрових питань (особового складу) ТзОВ Агрофірми «Прикордонник» с.Пийтерфолво і СГВК «Світанок» с.Чепа.

Так, рішенням 12 позачергової сесії 7 скликання Пийтерфолвівської сільської ради від 26 жовтня 2016 року №113 і рішенням 9 сесії 7 скликання Чепівської сільської ради від 25 листопада 2016 року №97 утворено Трудові архіви при виконавчих комітетах Пийтерфолвівської і Чепівської сільських рад.

На території Виноградівського району раніше утворено трудові архіви при: Великоком'ятівській сільській раді (документи СГВТК «Боржава» (колишній колгосп ім.Ватутіна)); Вербовецькій сільській раді (документи СТОВ «Дружба народів» с.Вербовець); Фанчиківській сільській раді (ПСП «Фанчиківське» с.Фанчиково (колишній колгосп «Іскра»); Пийтерфолвівській (Агрофірми «Прикордонник».

З метою забезпечення соціально-правових інтересів громадян краю Виноградівська райдержадміністрація спільно з керівниками органів місцевого самоврядування і надалі будуть вивчати можливості для розвитку мережі трудових архівів району.


 ЯК ВСТАНОВИТИ СВІЙ РОДОВІД ?

Історично так склалося, що територія Закарпаття до 1945 року входила до складу різних країн Європи, тому сховища нинішнього Державного архіву Закарпатської області містять першоджерела, які тісно пов'язані з історією багатьох країн європейського континенту.

Наш архів – у числі найдавніших і найбагатших архівів України. На його полицях зберігається понад 1 млн. 360 тис. справ сторінки яких розповідають про складну, часом трагічну долю населення Карпатського регіону, про його боротьбу за своє національне самоствердження. Разом з тим зміст документів сивої давнини відображає історичні події, що відбувалися в Угорщині, Чехії, Словаччині, Румунії, Польщі та в інших європейських країнах. Вони, безумовно, мали безпосередній вплив на історичну долю, суспільний і соціально-економічний розвиток Закарпаття.

Величезні обсяги ретроспективної інформації, що зберігаються в архівних установах надають суспільству документальні свідчення подій і справ людства. Тим самим, архіви сприяють ефективності державного управління, забезпечують права і законні інтереси громадян, громадських інституцій, держав. Гарантуючи суспільству право вільного доступу до інформації, й об'єктивне пізнання власної історії, архіви є запорукою демократії і відповідальності влади перед своїм народом.

Серед документів, що зберігаються в держархіві є церковні та метричні книги сіл Закарпатського краю.
Ведення метричних книг на території Закарпаття пов'язане зі створенням у ХІІІ ст. на території Угорського королівства (до складу якого на той час входило Закарпаття) так званої комітатської адміністративно- територіальної системи, яка проіснувала до початку ХХ століття, а також із діяльністю основних релігійних конфесій у краї: римо-католицької, реформатської (з ХVІ ст.), греко-східної (православної), починаючи з другої половини ХVІІ ст., греко-католицької, баптиської та іудейської.

Як і на території інших західноукраїнських земель, що входили до складу Австро-Угорщини, так і на теренах Закарпаття, законодавчою підставою для запровадження метричних книг стали патенти угорського короля Йозефа ІІ (1781 і 1784 рр.), які були доповнені спеціальними розпорядженнями Угорського королівського намісництва у Пожоні (Братиславі), якому підпорядковувалися всі чотири комітати Закарпатського краю – Ужанський, Угочанський, Березький та Марамороський. До складу комітатів входили крім сіл, жуп, також домінії, – це певні території з містами і селами, що належали великому феодалу або державі. На Закарпатті існували Ужгородська, Великобичківська, Марамороська, Мукачівсько- Чинадіївська та низка інших доміній.

Багатоконфесійність Закарпатського краю, який вирізняється також багатонаціональним складом населення, не могла не вплинути на ведення 2 метричних книг, записи в яких в різні роки історичного періоду велися сільськими священиками церковнослов'янською, латинською, чеською, румунською, угорською, русинською та українською мовами.

До жовтня 1895 р. у селах краю велися церковні матрикули (церковні метрики). Кожна церква мала свою книгу реєстрації записів про народження, одруження і смерть парафіян.

Церковні книги усіх основних конфесій (православної, римо- католицької, реформатської, греко-католицької, баптиської та іудейської) представлені у Державному архіві Закарпатської області у ф.1606 "Колекція церковних та метричних книг Закарпаття" у кількості 1788 од. зб. і охоплюють період з 1712 по 1952 роки.

Вони цінні тим, що до прикладу, у церковних книгах де йдеться про народження та велась в церквах православних та греко-католицьких парафій Закарпаття, подається така інформація: дата народження і дата хрещення дитини; назва населеного пункту та номер будинку, де проживали на той час батьки дитини; ім'я та прізвище батьків, їх соціальний стан (робітник або селянин, бідний чи заможній), прізвище матері (завжди вказувалося дівоче); інколи вказувався вік батьків або зазначалися дата і місце їх народження; інформація хрещених батьків та вказувалося ім'я і прізвище баби-повитухи, що приймала пологи; вказувалося також прізвище священика, який хрестив дитину; наводилася інформація, чи була дитина народжена у шлюбі або є незаконнонародженою (в цьому випадку вказувалося лише прізвище матері). Бували випадки, коли через декілька років людина змінювала прізвище, і це теж відображалося у примітках у церковній книзі про народження.

Де йдеться про одруження міститься така інформація: дата і місце одруження, прізвище та імена, їх вік, місце народження та місце проживання на момент одруження, прізвища і батьків, зазначалося також, чи це є перший шлюб, чи хтось з подружжя є вдівцем чи вдовицею. У примітках зазначалося, що до одруження в церкві робилося оголошення про майбутній шлюб (тричі), вказувалося прізвище священика, який вінчав молодих. Іноді вказувалося й про перешкоди для одруження (наприклад "кровне рідство", різні віросповідання). Якщо наречений на момент укладання шлюбу перебував на військовій службі, то письмовий дозвіл на одруження давало його безпосереднє військове керівництво.

У церковних книгах де йдеться про смерть вказувалися прізвище та ім'я покійного, якщо помирала жінка, то вказувалося її (дівоче прізвище) вік. Якщо фіксувалася смерть дитини, то у книзі вказувалися її батьки (з позначкою – живі вони чи вже померли), а якщо дорослої людини – то прізвище та ім'я чоловіка (чи дружини), чи був висповіданий перед смертю (чи причащався), причина смерті, а якщо смерть була наглою (неприродною, вбивство), то мав бути дозвіл місцевої адміністрації на поховання. Часто причина смерті в церковних книгах записувалася на місцевому (русинському) діалекті, очевидно, зі слів родичів чи сусідів, наприклад, не кашель, а "гертика", не діабет, а "цукровка" тощо.

Треба зазначити, що в деяких церковних книгах, незалежно від конфесій, зареєстровано народження, одруження та смерть парафіян з одного села, інколи одна парафія складалася з мешканців кількох сусідніх сіл. Відомості про розлучення в церковних книгах відсутні, як і загальна кількість парафіян. В книгах різних церков повнота інформації не однакова, що можна пояснити різним рівнем сумлінності місцевих священиків.
До Ф-1606 „Колекція церковних та метричних книг Закарпаття", як видно з його назви, входять також і метричні книги. Вони були започатковані у нашому краї в жовтні 1895 року.

Після входження Закарпаття до складу Чехословацької Республіки в регіоні були здійснені значні адміністративні реформи: запроваджено політичні округи, поштові уряди (установи), четніцке (облкові) станції, обецні (сільські) нотаріати тощо.

Нотаріати, як зазвичай знаходилася у великих селах і охоплювали своєю діяльністю кілька найближчих населених пунктів, відповідно до урядових директив, велися метричні книги. На відміну від практики ведення таких книг в інших регіонах України, записи в них робив не священик, а державний нотар (або писар), тобто, така система була подібною до діяльності сучасних РАГСів. Всі метричні книги, що велися у міжвоєнному Закарпатті, виготовлялися державним коштом і друкарським способом в одній з друкарень м. Ужгорода, на спеціальному папері з гербовими знаками. Обкладинка такої книги була оправлена в шкіру або спеціальне полотно, книга прошивалася міцними нитками, кінці яких скріплювалися сургучними печатками, а сторінки нумерувалися. Таким чином, вилучення з книги небажаних для когось записів при перевірці ставало чітко помітним і загрожувало покаранням для винуватця. Іншою принциповою новацією при веденні метричних книг було те, що в Чехословацькій Республіці вони не виокремлювалися за релігійною ознакою, були єдиними для всіх громадян, незалежно від їх віросповідання. Тобто, до метричних книг вносилися записи про народження, одруження, смерть людей, що належали до різних конфесій.

Іншою прогресивною новацією стало те, що оскільки записи в ці книги заносили нотарі або писарі, які зазначай мали досить високий рівень освіченості, то ці записи вирізнялися від записів в церковних книгах більшою чіткістю і грамотністю. До метричних книг про народження вносилися відомості про батьків дитини, їхній вік, місце проживання батьків і місце народження дитини. У записах про смерть причину смерті вказували переважно латиною.
Загалом, на зберігання до Державного архіву Закарпатської області прийнято 1788 церковних книг (за 1712-1952 рр.) та близько шести тисяч метричних книг, що охоплюють період (за 1895 по 1940 рр.), метричні книги в яких внесено інформацію про реєстрацію актів громадянського стану; після 1940 р. зберігаються в районних ЗАГСах.

Встановлення родоводу для громадян краю стає дедалі важливішим напрямом діяльності державного архіву. Щороку виконується понад сім 4 тисяч запитів від громадян різних країн, родичі яких проживали на Закарпатті.
Генеалогічні дослідження проводяться самими заявниками, а бо спеціалістами держархіву на платній основі. Вартість виконання запиту архівною установою залежить від його складності і, відповідно, часу, витраченого на пошуки, та визначається чинними прейскурантами. Оплата здійснюється банківським (поштовим) переказом на рахунок державного архіву.

Звертаючись до відповідного архіву, заявник має надати таку інформацію:– назва села, міста, де проживали його предки; прізвища предків (для жінки – дівоче прізвище); дати народження, шлюбу, смерті віросповідання; суспільний (майновий) стан; – ім'я заявника, поштова (за наявності й електронна) адреса, номери телефону, факсу.

Швидкість та результативність пошуку залежать від повноти й точності вказаних заявником даних.

У разі особистого звернення до державних архівів громадян України, або громадян України, які проживають за кордоном, іноземців та осіб без громадянства, архівні довідки видаються заявникам безпосередньо за наявності документа, що посвідчує особу, або уповноваженій заявником особі, – за наявності оформленої в установленому законодавством порядку довіреності. Отримувач розписується на звороті копії архівної довідки, або витягу із зазначенням своїх паспортних даних та дати отримання документа. За виконання таких запитів стягується плата відповідно до ст.35 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи" згідно з діючим тарифом.

 


 

СТАНДАРТ

з надання адміністративної послуги архівним відділом Виноградівської районної державної адміністраціїНадання архівних довідок, архівних копій та архівних витягів необхідних для забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб”

 

1. Реквізити органу, що здійснює послугу:

90300; м.Виноградів , вул. Миру ,43, каб.302 архівний відділ Виноградівської райдержадміністрації, тел.  2-12-67;

2. Перелік категорій одержувачів:

Юридичні особи та безпосередньо заявники – громадяни України, що проживають за її межами, іноземці та особи без громадянства, що проживали, або працювали в Україні.

3.Перелік документів, необхідних для надання адміністративної

послуги:

Письмовий запит , заява.

4. Час і строк надання адміністративної послуги:

Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. Підставою для відмови є відсутність в архіві документів, необхідних для підтвердження запитуваних відомостей.

5. Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга:

Закон України „Про національний архівний фонд та архівні установи”,

„Основні правила роботи державних архівів України”.

6. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги:

На третьому поверсі „Будинку побуту” облаштований кабінет архівного відділу - стіл довідок, де здійснюється вся процедура надання адмінпослуги від прийому заяви до видачі довідки.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач послуги:

Архівні довідки, копії, витяги складаються за встановленою формою на бланку архівного відділу із зазначенням назви документу і засвідчені підписом та гербовою печаткою.

8. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги:

Дотримання терміну виконання адміністративної послуги та відсутність скарг заявників на її надання.

9. Інформація про платність адміністративної послуги:

Згідно з ст. 35 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціально-правового захисту громадян, здійснюється безоплатно.

Інформація про платність тієї чи іншої адміністративної послуги, затвердженої наказом начальника та погодженої управлінням юстиції в районі, у паперовому вигляді знаходиться на столі довідок, в електронному - розміщена на сайті Виноградівської райдержадміністрації.

10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації:

Вища освіта, фахова підготовка у сфері архівної справи, дотримання

етики у спілкуванні з заявниками.

11. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності:

Надання адміністративної послуги здійснюється безпосередньо в архівному відділі району, місце розташування якого вказані у п.1.

12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів:

Початок роботи - 9.00 год.

Закінчення роботи - 18.00 год.

Перерва на обід - з 13.00 до 14.00 год.

Вихідні дні - субота, неділя.

Прийом  заяв та видача довідок здійснюється у вівторк та  четвер з 9-00 до 18-00.

Розяснення довідкового характеру надаються в будь-який робочий день.

13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень у випадку перевищення попиту на адмініст-ративну послугу над можливістю ії надання без очікування, у то-му числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги

За зверненням юридичних і фізичних осіб. У випадку перевищення попиту на адмінпослугу заявнику окремо протягом одного місяця у письмовому вигляді повідомляється про перенесення терміну її виконання.

14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги:

наявність в архіві стенду із зразками заяв та адмінсполуг.

15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.

У зв'язку з тим, що основна кількість заявників є особами похилого віку, то першочерговим правом на одержання адміністративної послуги користуються тільки інваліди.

16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг та недотримання стандарту:

Відповідно до Законів України „Про Національний архівний фонд і

архівні установи”, „Про звернення громадян”.

17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги . Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється у робочому порядку.

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

library

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

baner ghestova mova 

petition1 

1111111111111 copy

 
imege1236
Голова Виноградівської районної державної адміністрації - Вантюх Ігор Віталійович 

 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРЦІВ!
 
original-3498738506
 
images
 
konstytucia
osvita copy
ogoloshennya
sp copy
kultura copy
rcsssdm copy
uszn copy
rcz copy copy
gk copy
lishosp copy
eko copy
365 copy
kor copy
 

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2021
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Хто зараз на сайті

На даний момент 30 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2020 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail:  vinrda@vynogradiv-rda.gov.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту